ID: 22223

Thành Viên

Rút Đá Quý

Số Đá Quý hiện có:

Số Thỏi Vàng hiện có:

Gói muốn rút:
ID trong game:
Tài Khoản Facebook:
Mật Khẩu:
Mã 2FA Facebook:
Số Điện Thoại Zalo:

Thời gian IDGAME Số Đá Quý Thao tác

HƯỚNG DẪN LẤY MÃ 2FA FACEBOOK: