VÒNG QUAY MỪNG NĂM MỚI

Số người đang chơi: 274 (3 bạn chung )

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời Gian
Ka La B*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 2 Giây Trước
Trần N*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 6 Giây Trước
viết t*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 9 Giây Trước
Huỳnh *** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 12 Giây Trước
Nhi Nguy*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 12 Giây Trước
Ngoc Mai*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 16 Giây Trước
Đặng *** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 20 Giây Trước
Hoàng B*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 25 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 27 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 27 Giây Trước
Trần T*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 33 Giây Trước
Trần T*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 35 Giây Trước
Do ngan *** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 40 Giây Trước
Tuấn a*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 46 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 49 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 52 Giây Trước
Trịnh *** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 53 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 56 Giây Trước
Trần T*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 1 Phút Trước
NGUYỄN*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Lê Ph*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 1 Phút Trước
Ngoc Mai*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 1 Phút Trước
Huỳnh *** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Hoàng B*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nghiêmt*** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Quangtha*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Xem thêm