KỲ LÂN ẢO MỘNG 100% TRÚNG ĐÁ QUÝ

Số người đang chơi: 250 (9 bạn chung )

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời Gian
Nhi Nguy*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 5 Giây Trước
Trâm Ng*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 8 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 13 Giây Trước
Minh khu*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 18 Giây Trước
Trần N*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 21 Giây Trước
viết t*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 27 Giây Trước
Hà Huy*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 29 Giây Trước
viết t*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 32 Giây Trước
Đặng *** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 33 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 37 Giây Trước
Minh khu*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 38 Giây Trước
Minh khu*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 38 Giây Trước
mai ng*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 41 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 45 Giây Trước
mai ng*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 47 Giây Trước
Hà Huy*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 48 Giây Trước
Quangtha*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 53 Giây Trước
Thục Q*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 55 Giây Trước
Trần N*** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 55 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 1 Phút Trước
Trinh Di*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 1 Phút Trước
NGUYỄN*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
mai ng*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 1 Phút Trước
Ngọc H*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 1 Phút Trước
HồNg*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 1 Phút Trước
Đào Vi*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Hoàng B*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 1 Phút Trước
Lê tr*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Xem thêm