VÒNG QUAY TẾT NHÂM DẦN

Số người đang chơi: 79 (9 bạn chung )

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời Gian
NGUYỄN*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 5 Giây Trước
Minh khu*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 10 Giây Trước
Minh khu*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 11 Giây Trước
Trần N*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 13 Giây Trước
Hoàng B*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 19 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 20 Giây Trước
HồNg*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 21 Giây Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 22 Giây Trước
Luli Ng*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 26 Giây Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 31 Giây Trước
Bùi H*** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 35 Giây Trước
Trịnh *** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 39 Giây Trước
Trinh Di*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 43 Giây Trước
Lê Hả*** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 43 Giây Trước
Huỳnh *** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 49 Giây Trước
Trần T*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 54 Giây Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 1 Phút Trước
HồNg*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 1 Phút Trước
NGUYỄN*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 1 Phút Trước
Ngoc Mai*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Tạ H*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nhi Nguy*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 1 Phút Trước
Trần H*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 1 Phút Trước
Nghiêmt*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 1 Phút Trước
Trinh Di*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 1 Phút Trước
Huỳnh *** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 1 Phút Trước
Xem thêm