VÒNG QUAY PHÙ THỦY, 100% TRÚNG ĐÁ QÚY

Số người đang chơi: 134 (5 bạn chung )

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời Gian
Trần T*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 6 Giây Trước
Luli Ng*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 12 Giây Trước
NGUYỄN*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 15 Giây Trước
Trần N*** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 16 Giây Trước
Bùi H*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 17 Giây Trước
Lê Anh *** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 17 Giây Trước
Ka La B*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 17 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 23 Giây Trước
Trinh Di*** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 23 Giây Trước
mai ng*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 29 Giây Trước
Lê Hả*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 35 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 39 Giây Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 40 Giây Trước
Tuấn a*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 46 Giây Trước
Trinh Di*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 52 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 53 Giây Trước
Đào Vi*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 57 Giây Trước
viết t*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Minh khu*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 1 Phút Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 1 Phút Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Lê Hả*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 1 Phút Trước
Trâm Ng*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 1 Phút Trước
Đậu T*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Tạ H*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 1 Phút Trước
Do ngan *** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Trâm Ng*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 1 Phút Trước
nguyễn*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Xem thêm