VÒNG QUAY BT21, 100% TRÚNG ĐÁ QÚY

Số người đang chơi: 187 (8 bạn chung )

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời Gian
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 5 Giây Trước
Lê tr*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 5 Giây Trước
Hoàng B*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 5 Giây Trước
mai ng*** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 9 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 15 Giây Trước
viết t*** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 18 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 20 Giây Trước
Trần N*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 21 Giây Trước
Trần T*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 21 Giây Trước
Đậu T*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 21 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 24 Giây Trước
Nghiêmt*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 24 Giây Trước
Hồ Đ*** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 28 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 29 Giây Trước
Lê Hả*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 32 Giây Trước
Ngoc Mai*** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 33 Giây Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 33 Giây Trước
Trần T*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 37 Giây Trước
Ngô th*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 41 Giây Trước
Nghiêmt*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 45 Giây Trước
Luli Ng*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 50 Giây Trước
Ngoc Mai*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 50 Giây Trước
viết t*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 53 Giây Trước
Hồ Đ*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 58 Giây Trước
Tạ H*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Minh khu*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 1 Phút Trước
Ngô th*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Nghiêmt*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Đào Vi*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 1 Phút Trước
Xem thêm