VÒNG QUAY THỎI VÀNG, 100% TRÚNG ĐÁ QÚY

Số người đang chơi: 236 (8 bạn chung )

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời Gian
Ngoc Mai*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 4 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 10 Giây Trước
Ka La B*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 15.999 Đá Quý 12 Giây Trước
Trần H*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 16 Giây Trước
Trần N*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 18 Giây Trước
Hồ Đ*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 18 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 95 Đá Quý 21 Giây Trước
Đậu T*** Vừa Nhận Được 399 Đá Quý 24 Giây Trước
Hà Huy*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 28 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 5.999 Đá Quý 31 Giây Trước
Hồ Đ*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 36 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 40 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 44 Giây Trước
Do ngan *** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 47 Giây Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 53 Giây Trước
HồNg*** Vừa Nhận Được 9.999 Đá Quý 56 Giây Trước
Lê Hả*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 57 Giây Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 1 Phút Trước
Trần T*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 1 Phút Trước
Lê Hả*** Vừa Nhận Được Đá Quý Ngẫu Nhiên 1 Phút Trước
Thục Q*** Vừa Nhận Được 3.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Lê Hả*** Vừa Nhận Được Nổ Hũ 19.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Đỗ Th*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
Thục Q*** Vừa Nhận Được 4.444 Đá Quý 1 Phút Trước
Do ngan *** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Bùi H*** Vừa Nhận Được 19 Đá Quý 1 Phút Trước
viết t*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 1 Phút Trước
Nguyễn*** Vừa Nhận Được 1.999 Đá Quý 1 Phút Trước
Đậu T*** Vừa Nhận Được 99 Đá Quý 1 Phút Trước
Trần T*** Vừa Nhận Được 999 Đá Quý 1 Phút Trước
Xem thêm